ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή σε όλα τα στάδια επεξεργασίας.

Κατασκευάζουμε:

  • Απλά κουτιά & Lock Bottom
  • Σκληρά κουτιά (Rigid Box)
  • Μικροβέλε
  • Ειδικές κατασκευές