ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Στον θεωρούμενο πιο απρόσωπο και "ετοιματζίδικο" κλάδο των Γραφικών Τεχνών, προσπαθούμε να βάλουμε κάποιες προδιαγραφές ποιότητας. Μηχανογραφικά έντυπα που τρέχουν απρόσκοπτα στους εκτυπωτές σας, εγγραφές που δεν σβήνουν με τον χρόνο. Επιπλέον, το μηχανογραφικό έντυπο κακώς θεωρείται ένα εφήμερο έντυπο χωρίς αισθητική αξία. Όταν και τα πιο πολυτελή και πανάκριβα διαφημιστικά έντυπα θα έχουν πάει για ανακύκλωση, το τιμολόγιο της επιχείρησής σας θα φυλαχθεί υποχρεωτικά για τουλάχιστον 10 χρόνια στα ντοσιέ χιλιάδων πελατών. Γι’ αυτό, κάντε το μηχανογραφικό σας έντυπο να ξεχωρίζει από το ανώνυμο πλήθος. Εμπιστευθείτε το σε εμάς!