ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τίποτα δεν γίνεται στην τύχη, στη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Υπάρχουν πρώτα τα τεχνικά-ηλεκτρονικά μέσα, ο ψηφιακός έλεγχος του work-flow σε όλη τη διαδρομή του εντύπου. Σε δεύτερο φάση, το έμπειρο ματι των ειδικευμένων τεχνικών μας. Και στο τέλος η προσωπική φροντίδα των μελών της οικογενειακής επιχείρησης.

Στόχος του ποιοτικού μας ελέγχου δεν είναι απλά να μείνει ικανοποιημένος ο πελάτης. Υπάρχουν μικρές αποκλίσεις που ο μέσος πελάτης δεν είναι δυνατόν να αντιληφθεί. Στόχος μας είναι μείνουμε εμείς οι ίδιοι ικανοποιημένοι (και περήφανοι) από το αποτέλεσμα της δουλειάς μας.

Από το 2015 εφαρμογή εγκατάστασης συστήματος Colour Managment GMG, που καλύπτει πιστοποιημένη αναπαραγωγή χρωμάτων σύμφωνα με το ISO 12647.